Aan de studie

Aan de studie

ARTak haalde het diploma Meesterschap in advisering van AOG school of management/RUG. ARTak kan worden ingezet voor creatieve werkateliers voor adviestrajecten, discussies en  participatietrajecten. U kunt vrijblijvend informatie opvragen voor dit onderdeel van ons bedrijf. Door creatief aan de slag te gaan kom je gemakkelijker tot

© ARTak | Norgerweg 206 | 9497 PH Donderen | 0592-769076