Aan de studie

Aan de studie

ARTak haalde het diploma Meesterschap in advisering van AOG school of management/RUG. ARTak kan worden ingezet voor creatieve werkateliers voor adviestrajecten, discussies en  participatietrajecten. U kunt vrijblijvend informatie opvragen voor dit onderdeel van ons bedrijf. Door creatief aan de slag te gaan kom je gemakkelijker tot

WAR OVER

WAR OVER

ARTak maakte een serie werken getiteld: War Over. Van de hele serie WAR OVER doneerde ARTak de opbrengst van de verkoop aan stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Er is € 500,00 opgehaald en hiervoor zijn lesboeken op de locatie Goudvink gekocht. Er waren allerlei kleine

© ARTak | Norgerweg 206 | 9497 PH Donderen | 0592-769076