Nieuws| Co-creatie in Siddeburen

Vier jaar geleden werkte ARTak met Sjem & Ko samen om het dorp Siddeburen te laten participeren in een toekomstproject voor de kerk en de bijgebouwen, waar heel het dorp gebruik van maakte. Veel inwoners, jong en oud, kwamen workshoppen en nu is het zover dat er werkelijk gebouwd kan worden. De kerk wordt tegelijkertijd aardbevingsbestendig gemaakt. Groot respect voor het bestuur van de kerk die het hele dorp betrok bij hun project en voor alle vrijwilligers de dorpelingen die meehielpen aan de realisatie van de visie. Trots dat ik hieraan bij de start mocht meewerken.