Nieuws Participatieproject in Siddeburen

workshopDe grote kerk bij Siddeburen had een probleem. De gebouwen bij de kerk waren onderbezet en de kosten te hoog voor de verenigingen en het kerkbestuur. ARTak heeft in samenwerking met Sjem en Ko uit Waterhuizen vier workshops gegeven in het dorp Siddeburen. Het doel van de workshops was het dorp in beweging te krijgen om samen te kijken naar mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van de bijgebouwen bij de grote kerk. Er was een heel grote opkomst en de dorpsbewoners kozen uiteindelijk voor niet slopen maar hergebruik van hun gebouwen. Met creatieve workshops krijg je dus mensen echt in beweging!

Op de foto de inloop van de eerste workshop.